PAC3. – PROPOSTA PORTADES MODIFICADES (Revista + Díptic)

REVISTA

S’ha reajustat alguns detalls dels títols encaixant-los dins de les caselles dels mòduls, juntament amb la unificació de mides i interlineats perquè les dues portades tingui els mateixos paràmetres de cos de text.

S’ha igualat el mateix color el text de dins la capçalera perquè tingui més unió el conjunt de la part superior. No s’ha aplicat fora d’aquest espai per la seva invasió intrusiva dins la imatge, donant problemes d’ubicació als títols, fent que la imatge quedi recarregada de manera innecessària. D’aquesta manera queda una imatge de portada més clara i neta.

DÍPTIC

S’ha reajustat tots els textos, encaixant-los dins de les caselles dels mòduls, fent que la informació del disseny tingui una harmonia visual.

S’ha modificat els escrits de la portada, invitant al lector a fullejar el que pot oferir la revista.

En la contraportada apareix una vinyeta “teaser” mostrant als lectors quina línia gràfica seguirà el següent número, ja que els colors variaran però sense alterar l’estil gràfic.